Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna


Właściwie dobrana kadra w głównej mierze przyczynia się do późniejszych sukcesów naszych słuchaczy i podwyższania prestiżu szkoly, jednak potrzebne są również specjalistyczne pracownie i laboratoria. eCollege Szkoły Policealne mogą poszczycić się nowoczesną bazą dydaktyczną zapewniającą prawidłowy przebieg kształcenia.


Bazę lokalową eCollege'u Szkół Policealnych tworzą budynki szkolne:


• Jaworzno Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2  przy ul. Inwalidów Wojennych 16,


• Dąbrowa Górnicza Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Nr 1 przy ul. B. Prusa 3,


• Zabrze Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Nr 1 przy ul. Wolności 323.


W każdej za szkół mamy swój własny sekretariat. Sąsiedztwo centrum, dworca PKP i MPK sprawiają, że dojazd do szkoły nie stanowi jakiegokolwiek problemu.


W skład każdego kompleksu wchodzą takie elementy infrastruktury dydaktycznej jak:
• sale lekcyjne,
• pracownie komputerowe,
• pracownie audiowizualne do nauki języków obcych,
• pracownie specjalistyczne: laboratorium magazynowe, laboratorium logistyczno-spedycyjne,
• pracownie kosmetyczne,
• pracownie fryzjerskie,
• biblioteka wraz z czytelnią,
• sklepik,
• duży parking.


Dobra szkoła to również odpowiednie wyposażenie, dzięki któremu nauka staje się łatwiejsza i przyjemniejsza. Wszystkie szkoły posiadają własne zaplecze dydaktyczne i wyposażone są w:
• laptopy,
• palmtopy,
• projektory multimedialne,
• czytniki kodów kreskowych,
• drukarki etykiet,
• terminale,
• kamery,
• sprzęt RTV.


Posiadamy profesjonalnie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie kosmetyczne, fryzjerskie i komputerowe. Nasi słuchacze nie uczą się jedynie teorii, ale dzięki odpowiedniemu technicznemu przygotowaniu, od samego początku mogą praktycznie poznać tajniki zawodu.