Kadra

Obsadę nauczycielską naszych szkół stanowi wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, specjaliści w danych zawodach. Znaczną część stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani, posiadający ukończone liczne kursy, certyfikaty i studia podyplomowe. Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno doświadczeni pedagodzy, jak również praktycy życia gospodarczego z instytucji finansowych, urzędów, banków, gabinetów kosmetycznych, salonów SPA, szpitali, firm informatycznych, ochroniarskich i innych firm prywatnych.


Dzięki rzetelnemu przygotowaniu słuchaczy przez naszych nauczycieli, zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej wyniosła 100%. Średnia krajowa to 51%, a województwa śląskiego niecałe 50%.


Jednak nie tylko odpowiednie kwalifikacje naszych wykładowców są źródłem sukcesów. Stawiamy na osoby które lubią swoją pracę, innych ludzi i potrafią dzielić się wiedzą oraz doświadczeniem. To kadra z pasją, a pasję trzeba czuć i zarażać nią pozostałych. Chcemy dawać naszym słuchaczom wiedzę, ale i radość z nauki, a potem wykonywanego zawodu.


Kadra dydaktyczna jest na bieżąco poddawana ocenie. Dokonywana jest ona na dwa sposoby: poprzez bieżącą ocenę po odbytych zajęciach, a także przez słuchaczy za pomocą ankiet w ciągu roku szkolnego. Wyniki analizowane są i omawiane z wykładowcami. Oznacza to, że słuchacze mają realny wpływ na jakość procesu kształcenia.


ZAANGAŻOWANIE I ODDANIE NAUCZYCIELI GWARANTUJE TWÓJ SUKCES!!!