JAK UCZYMY

Głównym celem szkoły jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, którzy opanowali teoretyczne i praktyczne umiejętności ukierunkowane na potrzeby rynku. Wykształcenie absolwentów w takim zakresie i w taki sposób, by byli atrakcyjni dla pracodawców lub mogli kontynuować nauke na uczelniach wyższych jest naszym priorytetem. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej oraz doskonale wyposażonych w sprzęt laboratariach zapewniamy optymalne warunki kształcenia.

eCollege Szkoły Policealne:

 • umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
 • umożliwiają absolwentom dokonanie świadomego wyboru kierunku kształcenia i wykonywania wybranego zawodu,
 • umożliwiają słuchaczom zdobycie wysokiej kultury intelektualnej i szerokiej wiedzy,
 • umożliwiają uzupełnienie przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobycie lub zmianę kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych,
 • dostosowują kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy,
 • umożliwiają połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową.

ZAPEWNIAMY:

 • kształcenie w poszukiwanych na rynku pracy specjalizacjach;
 • kadrę – wysokiej klasy specjalistów – wykładowców akademickich oraz nauczycieli mianowanych i dyplomowanych z doświadczeniem;
 • program dostosowany do potrzeb i zainteresowań słuchaczy oraz wymogów rynku pracy.
 • najnowsze wersje programów gwarantujące absolwentom pełną i aktualną wiedzę, niezbędną w pracy informatyka, ekonomisty, logistyka, pracownika administracji, pracownika biura podróży;
 • zajęcia w nowoczesnych pracowniach kosmetycznych, fryzjerskich i komputerowych;
 • naukę języków obcych na różnych poziomach zaawansowania;