Technik informatyk

Technik informatyk jest zawodem szerokoprofilowym, obejmującym nastepujące specjalizacje:

 • systemy zarządzania bazami danych;
 • komputerowe wspomaganie projektowania;
 • grafika komputerowa;
 • techniki multimedialne;
 • eksploatacja sprzętu komputerowego. 

Wraz z rozwijającym się zakresem informatyzacji gospodarki rośnie zapotrzebowanie na techników informatyków oraz możliwości dla ich zatrudnienia. Wykształceni przez nas absolwenci kierunku Technik informatyk posiadają:

Pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:

 • ośrodkach obliczeniowych;
 • instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • punkty serwisowe,
 • firmy administrujące sieci komputerowe,
 • sklepy komputerowe,
 • dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.

Wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych:

 • programowania;
 • posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań;
 • projektowania i zakładania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego;
 • administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji;
 • dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań;
 • obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy.


Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego dla rozmaitych zastosowań.

Celem kształcenia na kierunku technik informatyk jest przygotowanie naszych absolwentów do podjęcia pracy we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery.

Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku technik informatyk posiadają kwalifikacje w zakresie:

 • posługiwania się komputerami, w tym IBM PC;
 • posługiwania się systemami operacyjnymi;
 • pracowania w wybranych rodzajach sieci komputerowych;
 • posługiwania się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci;
 • posługiwania się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym;
 • dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań;
 • posługiwania się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL;
 • zakładania i utrzymywania bazy danych i nadzorowania ich pracy;
 • projektowania bazy danych i ich oprogramowania;
 • programowania w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++;
 • stosowania dowolnych innych powszechnie używanych języków programowania;
 • stosowania metod programowania i doboru algorytmów, niezależnie od używanego języka programowania;
 • posługiwania się dokumentacją i literaturą fachową;
 • organizowania i utrzymywania w należytym porządku własne stanowiska pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji, w tym wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu;
 • właściwego prezentowania swoich kwalifikacji podczas poszukiwania pracy;
 • wykonywania rozliczeń kosztów wyrobów i usług;
 • komunikowania się, wyszukiwania i przetwarzania informacji oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych;
 • działania twórczo, samodzielnego podejmowania decyzji w procesie pracy oraz korzystania ze swoich praw;