Rekrutacja

W naszej szkole sam możesz zdecydować kiedy rozpoczniesz naukę: od semestru letniego we wrześniu, czy od semestru zimowego w lutym. W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół na kolejne semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich wymagań i oczekiwań. Jednak przy zapisie niezbędny jest indeks z poprzedniej szkoły.

W naszych szkołach możesz uczyć się w trybie:


• stacjonarnym: w godzinach popołudniowych


• zaocznym: w soboty i niedziele podczas co dwutygodniowych zjazdów

Nasi słuchacze uczą się w zależności od wyboru na kierunkach: dwuipółletnich, dwuletnich, półtorarocznych oraz rocznych, na których kształcenie umożliwia zdobycie państwowego tytułu technika. Nabór prowadzimy dwa razy w roku. Nauka rozpoczyna się od lutego - semestr wiosenny, lub od września- semestr jesienny.


Wymagane dokumenty:

• świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, nie wymagamy matury,


• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i możliwości kontynuowania nauki na wybranym kierunku,


• cztery fotografie,


• wypełnione formularze pobrane z sekretariatu szkoły.

 


Rok szkolny trwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, obejmuje:


• inaugurację roku szkolnego - słuchacze otrzymują pisemne zawiadomienia,


• ferie zimowe, wiosenne i letnie wyznaczone przez kuratora śląskiego,


• słuchacze zobowiązani są do odbycia obowiązkowej praktyki zawodowej,


• każdy semestr kończy się promocją na semestr następny,


• słuchacze przechodzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego otrzymują Dyplom Technika oraz Europass,


• PRZYJĘCIA BEZ EGZAMINU WSTĘPNEGO I MATURY,


• brak opłat egzaminacyjnych,


• brak opłat za wydanie legitymacji, indeksu i świadectwa,


• zaświadczenia do ZUS i KRUS.


Do rozpoczęcia nauki w szkole zapraszamy maturzystów i absolwentów szkół średnich, a także wszystkich pracowników chcących podnieść swoje kwalifikacje lub uzupełnić zdobyte wykształcenie.
 

Do rozpoczęcia nauki w szkole zapraszamy maturzystów i absolwentów szkół średnich, a także pracowników, pragnących podnieść swoje kwalifikacje lub uzupełnić zdobyte wykształcenie.

Jesli jesteś zainteresowany, wypełnij formularz rejestracyjny, podaj swój e-mail, numer telefonu. Wkrótce oddzwonimy i udzielimy odpowiedzi na pytania.