Technik usług kosmetycznych

Technik Usług Kosmetycznych - makijażTechnik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne; udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej. Od 1990 roku rynek kosmetyczny jest jednym z najbardziej dynamicznych w Polsce i na świecie.
Zawód kosmetyczki stwarza szerokie możliwości pracy. Dyplom Technika Usług Kosmetycznych, uprawnia do prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody. 
Wykształceni przez nas absolwenci kierunku technik usług kosmetycznych posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:
 • gabinetach kosmetycznych;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • firmach kosmetycznych.

Absolwentów tego kierunku wyposażamy również w wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego. Do świadczenia wysokiej jakości usług kosmetycznych potrzebna jest szeroka wiedza, odpowiednie wykształcenie ogólne i zawodowe. Dbając o wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych, kształcenie na kierunku technik usług kosmetycznych realizujemy w dużej mierze poprzez zajęcia praktyczne. Zajęcia te umożliwiają słuchaczom zapoznanie się z wyposażeniem i specyfiką funkcjonowania gabinetu kosmetycznego, co pozwala na przyswojenie i ugruntowanie umiejętności praktycznych oraz konfrontację wiedzy teoretycznej z rozwiązaniami stosowanymi w praktyce.

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku technik usług kosmetycznych posiadają kwalifikacje w zakresie:

 • określania celów i zadań zawodu;Technik Usług Kosmetycznych - maseczka
 • charakteryzowania wyposażenia różnego rodzaju gabinetów kosmetycznych;
 • organizowania stanowiska pracy;
 • charakteryzowania metod i środków oraz ogólnch zasad dezynfekcji, dezynsekcji, sterylizacji;
 • posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i ekonomii w sferze działalności gabinetu kosmetycznego;
 • postępowania zgodnego z obowiązującymi w zawodzie normami etycznymi;
 • posługiwania się nomenklaturą używaną w światowej kosmetyce i kosmetologii;
 • rozpoznawania i charakteryzowania rodzaju skóry i włosów;
 • diagnozowania w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków, odróżniania skóry zdrowej od chorobowo zmienionej;
 • sporządzania i stosowania prostych środków niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • charakteryzowania składu preparatów powszechnie używanych w kosmetyce oraz ich działania na skórę i organizm;
 • ustalania rodzaju zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem;
 • wykonywania zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej zgodnie z etyką zawodową;
 • wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce z uwzględnieniem obowiązujących aktualnie przepisów sanitarnych, BHP i ppoż.;
 • oceniania jakości wykonanego zabiegu;
 • udzielania porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej;
 • nawiązywania kontaktu z klientami;
 • udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
 • pozyskiwania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii.