Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji - sterylizatorNowy zawód na rynku medycznym! Ten innowacyjny kierunek został utworzony, aby sprostać potrzebom rynku pracy zarówno w Polsce, jak  i w Unii Europejskiej. Szkoła Policelna kształcąca w zawodzie technik sterylizacji medycznej przygotowuje absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;

3) przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji;

4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Nauka: Nauka trwa 1 rok (2 semestry).

Miejsce pracy:

Absolwenci  tego kierunku znajdą zatrudnienie w centralnych sterylizatorniach, zarówno  publicznych, jak  i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w gabinetach stomatologicznych i kosmetycznych,  itp. Mogą również świadczyć samodzielnie te usługi, prowadząc własną działalność gospodarczą.