Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia - tonfaTechnik ochrony fizycznej osób i mienia może organizować i kierować działalnością wewnętrznych służb ochrony, .realizuje zadania z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych. Absolwenci szkoły policealnej spełniają wymagania dotyczące wykształcenia niezbędnego do ubiegania się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.
Nauka na kierunku gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego i finansowego. Rozbudowany blok sportowy umożliwia efektywne podwyższenie sprawności fizycznej.
Ten zawód stał się bardzo popularny w ostatnim czasie i wynika z dużego zapotrzebowania na licencjonowanych pracowników ochrony.
W trakcie nauki będziesz mógł się zapoznać z:
  • technikami ochrony osób,
  • technikami interwencji i samoobrony,
  • strzelaniem z broni palnej,
  • konwojowaniem,
  • zabezpieczaniem imprez masowych,
  • kryminologią
  • itp.

W programie między innymi przedmioty:
Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia - ubiórPsychologia i psychopatologia, Kryminologia i kryminalistyka, Terroryzm, Organizacja i taktyka działań ochronnych osób i mienia, Konwojowanie, Techniczne zabezpieczenie mienia, Wyszkolenie strzeleckie, Pierwsza pomoc przedlekarska, Samoobrona, Techniki interwencyjne, Zarys problematyki detektywistycznej.

Ukończenie nauki wieńczy uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły policealnej i dyplomu technika ochrony fizycznej osób i mienia dla osób, które pomyślnie złożą egzamin potwierdzajacy kwalifikacje zawodowe.
Szkoła nasza daje uprawnienia do uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia oraz przygotowuje do egzaminu na licencję detektywa.