Technik elektroniki i informatyki medycznej

Technik elektroniki i informatyki medycznejSzkoła Policelna kształcąca w zawodzie technik elektroniki i informatyki medycznej  przygotowuje absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) instalowania i uruchamiania elektronicznej aparatury medycznej;

2) współdziałania w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów;

3) nadzorowania i kontrolowania pracy sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej do badań i zabiegów;

4) wykonywania pomiarów i testowania elektronicznej aparatury medycznej przed dopuszczeniem do użytku;

5) oceniania stanu technicznego elektronicznej aparatury medycznej;

6) obsługiwania urządzeń elektroniki i informatyki medycznej wykorzystywanych w sieciach komputerowych;

7) posługiwania się typowym oprogramowaniem Systemu Informacji Medycznej.