Opiekun osoby starszej

Opiekun osoby starszejPraca w charakterze opiekuna osoby starszej to coraz bardziej popularne zajęcie. Ze względu na starzejące się społeczeństwo i życie w nieustannym biegu, potrzeba nam coraz więcej wykwalifikowanych osób, które zajmą się ludźmi w podeszłym wieku. Właśnie z tych powodów praca jako opiekun osoby starszej stopniowo staje się bardziej opłacalna, a opiekunowie mogą znaleźć zatrudnienie w wielu miejscach. Na każdym portalu z ofertami pracy, w każdej agencji pośrednictwa pracy widnieje mnóstwo propozycji pracy jako opiekun osoby starszej i lwią część stanowią oferty zza granicy. Warto wiedzieć, że opiekunowie z Polski są bardzo cenieni i szanowani na świecie, dlatego tak dużo agencji pracy szuka pracowników w naszym kraju. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun osoby starszej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

2) rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;

3) dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;

4) udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

5) nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.