Opiekun medyczny

Nauka trwa 1 rok 
Tytuł zawodowy - Opiekun medyczny.
Opiekun medycznyPrzygotowany jest do rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej, pomocy w zaspakajaniu potrzeb biologicznych, aktywizowania do zwiększenia samodzielności życiowej, współdziałania z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych oraz wspierania personelu medycznego w opiece nad pacjentem.

Uruchamiany od tego roku szkolnego nowy kierunek kształcenia: OPIEKUN MEDYCZNY jest odpowiedzią na zapotrzebowanie resortu zdrowia. W 2009 roku resort zdrowia zamierza wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenie pielęgnacyjne. Z dodatkowych pieniędzy będzie finansowana opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Tylko w pierwszym roku obowiązywania nowego ubezpieczenia, do systemu lecznictwa wpłynie 8,4 mld zł. Zatrudnienie znajdzie od razu ponad 50 tys. osób.
Resort zdrowia postanowił, że opiekunowie medyczni wyręczą pielęgniarki
w podstawowej opiece nad pacjentami. Do ich zadań należeć więc będzie wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych.
Absolwenci szkoły policealnej będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, domach pomocy społecznej, a przede wszystkim w ramach prywatnej opieki w środowisku domowym chorego.