O szkole

Głównym celem szkoły jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, którzy opanowali teoretyczne i praktyczne umiejętności ukierunkowane na potrzeby rynku. Wykształcenie absolwentów w takim zakresie i w taki sposób, by byli atrakcyjni dla pracodawców lub mogli kontynuować nauke na uczelniach wyższych jest naszym priorytetem. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej oraz doskonale wyposażonych w sprzęt laboratariach zapewniamy optymalne warunki kształcenia.

eCollege Szkoły Policealne:

  • umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
  • umożliwiają absolwentom dokonanie świadomego wyboru kierunku kształcenia i wykonywania wybranego zawodu,
  • umożliwiają słuchaczom zdobycie wysokiej kultury intelektualnej i szerokiej wiedzy,
  • umożliwiają uzupełnienie przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobycie lub  zmianę kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych,
  • dostosowują kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy,
  • umożliwiają połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową.

ZAPEWNIAMY: