Higienistka stomatologiczna

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły policealnej nabywa umiejętności:

 • korzystania z wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu żucia;Higienistka stomatologiczna - czyszczenie protezy
 • określania podstawowych cechy morfologicznych i czynnościowych układu stomatognatycznego, w szczególności: typy zgryzu, udział zębów w artykulacji, węzły urazowe, budowę i funkcjonowanie stawu skroniowo-żuchwowego;
 • wyjaśnienia budowy i funkcji artykulatorów;
 • modyfikowania metody pracy w realizowanych zadaniach zawodowych;
 • określania typów uzębienia i odmiany zębów stałych i mlecznych;
 • wskazywania różnic w morfologii zębów stałych i zębów mlecznych oraz w ich wzajemnym układzie;
 • charakteryzowania teori i metody ustawiania zębów sztucznych w protezach zębowych całkowitych;
 • opisywania profilaktycznego, leczniczego i rehabilitacyjnego działania protez;
 • oceniania wykonywanego zadania na etapie klinicznym i laboratoryjnym;
 • doskonalenia jakości wykonywanych prac;
 • przewidywania skutków wadliwie wykonanej pracy protetycznej;
 • rozróżniania rodzajów i właściwości materiałów podstawowych i pomocniczych stosowanych w protetyce dentystycznej;
 • przestrzegania wymagań dotyczących użytkowania, przechowywania oraz racjonalnego gospodarowania materiałami stosowanymi w protetyce dentystycznej i ortodoncji;
 • charakteryzowania i oceniania oddziaływań materiałów podstawowych na tkanki i ustrój człowieka;
 • projektowania konstrukcji protetycznych, analizowania i oceniania wykonywanych projektów;
 • użytkowania urządzeń i aparatury specjalistycznej;
 • oceniania wycisków oraz wykonywania z nich gipsowych modeli roboczych;
 • wykonywania indywidualnej łyżki wyciskowej z różnych materiałów stosowanych w implantoprotetyce, protetyce dentystycznej i ortodoncji;
 • wykonywania wzorników zgryzowych;
 • mocowywania modeli roboczych w artykulatorach lub zgryzadłach;Higienistka stomatologiczna - profilaktyka dziecięca
 • formowania koron zębowych, protez, aparatów ortodontycznych i szyny chirurgicznej;
 • zamieniania wosku na masę akrylową;
 • obrabiania mechaniczniego i polerowania masy akrylowej;
 • obrabiaóbki mechaniczniej, chemiczniej i termiczniej stopów metali używanych w protetyce dentystycznej;
 • doginania elementów z drutu do protez i aparatów ortodontycznych;
 • wykonywania ze stopów metali precyzyjne odlewów uzupełnień protetycznych i elementów do uzupełnień protetycznych;
 • wykonywania i naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych;
 • prowadzania dokumentacji wykonywanych prac protetycznych wraz z rozliczeniem zużytego materiału i kosztów wykonawstwa;
 • posługiwania się terminologią stosowaną w dentystyce;
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki, w szczególności w sytuacji zwiększonego ryzyka epidemiologicznego (HIV, WZW);
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • współpracy z zespołem dentystycznym;
 • korzystania z różnych źródeł informacji i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych;
 • wykorzystywania nowoczesnych technik informacyjnych, posługiwania się oprogramowaniem systemowym i specjalistycznym;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • postępowania zgodnie z zasadami etyki;
 • stosowania przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;
 • stosowania przepisów prawa dotyczące działalności gospodarczej.