Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna

Właściwie dobrana kadra w głównej mierze przyczynia się do późniejszych sukcesów naszych słuchaczy i podwyższania prestiżu szkoly, jednak potrzebne są również specjalistyczne pracownie i laboratoria. eCollege Szkoły Policealne mogą poszczycić się nowoczesną bazą dydaktyczną zapewniającą prawidłowy przebieg kształcenia.

Bazę lokalową eCollege'u Szkół Policealnych tworzą budynki szkolne:

 • Jaworzno Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2  przy ul. Inwalidów Wojennych 16,
 • Dąbrowa Górnicza Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Nr 1 przy ul. B. Prusa 3,
 • Zabrze Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Nr 1 przy ul. Wolności 323.


W każdej za szkół mamy swój własny sekretariat. Sąsiedztwo centrum, dworca PKP i MPK sprawiają, że dojazd do szkoły nie stanowi jakiegokolwiek problemu.

W skład każdego kompleksu wchodzą takie elementy infrastruktury dydaktycznej jak:

 • sale lekcyjne,
 • pracownie komputerowe,
 • pracownie audiowizualne do nauki języków obcych,
 • pracownie specjalistyczne: laboratorium magazynowe, laboratorium logistyczno-spedycyjne,
 • pracownie kosmetyczne,
 • pracownie fryzjerskie,
 • biblioteka wraz z czytelnią,
 • sklepik,
 • duży parking.


Dobra szkoła to również odpowiednie wyposażenie, dzięki któremu nauka staje się łatwiejsza i przyjemniejsza. Wszystkie szkoły posiadają własne zaplecze dydaktyczne i wyposażone są w:

 • laptopy,
 • palmtopy,
 • projektory multimedialne,
 • czytniki kodów kreskowych,
 • drukarki etykiet,
 • terminale,
 • kamery,
 • sprzęt RTV.

Posiadamy profesjonalnie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie kosmetyczne, fryzjerskie i komputerowe. Nasi słuchacze nie uczą się jedynie teorii, ale dzięki odpowiedniemu technicznemu przygotowaniu, od samego początku mogą praktycznie poznać tajniki zawodu.